Bwthyn baddegai. Mae bwthyn gwyliau yn gyfeillgar i anifeiliaid anwes a osodwyd yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Baddegai Bythyn Gwyliau yn Aberhonddu | A sylfaen perffaith ar gyfer eich Egwyl Aberhonddu

 • Ystafelloedd fawr ensuite. Ystafelloedd offer da gyfforddus
 • Cysgu 8 yn 4 ysafell
 • Gwelyau Kingsize Super, ensuite fawr & barn Mynydd yn gwneud am arhosiad cyfforddus.
 • Prefaith am gwyliau cerdded
 • Bannau Brycheiniog copa uchaf yn dechrau y tu allan i’ch drws.
 • Modcons moethus.

Baddegai yn fwthyn gwyliau moethus gosod allan i safon uchel.

 • Gwresogi dan llawr llechi
 • Stoffiau llosgi coed
 • Ystafell amlbwrpas fawr
 • Cagin sydd yn saeddi 8
 • Ystafell bwyta yn seddi 12
 • Storio beig diogel
 • A llawr fwy.
 • Rydym yn Dim ond 4 milltir o Aberhonddu. Rydym hefyd yn addas iawn os ydych chi eisiau sylfaen i archwilio digwyddiadau poblogaidd fel Gŵyl Fwyd y Fenni, Greenman neu Gŵyl Lenyddiaeth y Gelli. Os ydych chi awydd dinas (Apple, John Lewis, Pob etc Saints) trip siopa Caerdydd yn dim ond 25 milltir i ffwrdd.