4 ystafell wely ensuite wedi hailwampio’n llwyr.

Lle perfaith am gwyliau gweithgaredd grŵp neu gwyliau i’r teulu

Cyfleusterau y bwthyn

 • ystafelloedd gwely
 • Un ar y llawr gwaelod dwbl maint brenin gyda ystafell cawod ensuite.
 • Dwy llawr cyntaf, dwbl maint brenin, y ddau yn ensuite gyda bath a chawod dros.
 • Un llawr cyntaf maint brenin gyda ensuite.

Cegin Ystafelloedd Fwyta & Utility

 •  Cegin fawr gyda ffwrn dwbl, 5 gylch, microdon, gril lefel y llygad, tostiwr, oergell uchder llawn,tabl sun seddi 6
 • Ystafell utility gyda peiriant golchi llestri, peiriant golchi, peiriant sychu dilliad, rhewgell, oergell, microdon.
 •  Ystafell bwyta gyda fwrdd sydd yn seddi 12 a stof llosgi coed.
 • Ystafell eistedd gyda 3 sofa mawr, 42” sgrin fflat a stoff llosgi coed.
 • Cynnwys dillad a thyweilon.
 • Cadair uchel, cot teithio a gat y grisiau.
 • Rhadd am ddim WIFI.

Croesawir cŵn er ein bod yn gofyn eu bod yn cael eu cadw oddi ar y dodrefn – dafliadau yn cael eu darparu ar gyfer y soffas.

Gardd a Gerddi

 • Gardd amagaeedin gyda dodfren gardd.
 • 2 padogau
 • Ffwrdd yn rhedeg wrth ochor y gardd, sydd wedi I ffensio yn ddiogel.